Ning

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Pris: 7 200 kr. Den nya dusch­se­ri­en Ha­fa IglooPro är snabb att in­stal­le­ra ge­nom Ha­fas pa­tent­sök­ta InstaQuick-funk­tion. Här hittar du dusch­lös­ning­en som pas­sar för al­la slags bad­rum. I den nya lös­ning­en har man kom­bi­ne­rat ban­bry­tan­de tek­nik med unik de­sign. På bild vi­sas Round dusch­hör­na i klart glas och slä­ta pro­fi­ler. Vänd­ba­ra dör­rar som lätt fälls in­åt och fri­gör yta när duschen in­te an­vänds. Finns i stor­le­kar­na 700, 800, 900 och 1000 mm där al­la går att kom­bi­ne­ra med varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.