7. Flex­i­belt

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Sen­se Le­ve­ran­tör: Ifö Pris: Un­der­skåp 90 cm com­pact vit, 7 998 kr. Tvätt­ställ 90 cm com­pact, 4 232 kr. Halv­hög­skåp vit, 4 635 kr. Ifö Sen­se är en flex­i­bel mö­bel­se­rie då den finns i fle­ra bred­der och djup. Dess­utom kan un­der­skå­pen fås med an­ting­en luc­kor el­ler lådor. Det ele­gan­ta tvätt­stäl­let är en­dast 15 mm tjockt och ger bad­rum­met en lätt käns­la. Skå­pen finns i fem stil­re­na skan­di­na­vis­ka fär­ger som gör det möj­ligt att in­re­da bad­rum­met per­son­ligt. Mö­bel­se­ri­ens rym­li­ga skåp ger ock­så bad­rum­met gott om för­va­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.