11. Hant­verk­stra­di­tion med Art-De­co

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Namn: Ant­heus Le­ve­ran­tör: Vil­le­roy & Boch Gustav sberg Pris: På för­frå­ga n. Retro och vin­tage fort­sät­ter att va­ra he­ta tren­der un­der 2018. Klas­sis­ka och gam­la pro­duk­ter upp­täcks på nytt och får nya de­sig­nut­tryck, där man har häm­tat in­spi­ra­tion från oli­ka sti­lar, ut­an att kom­pro­mis­sa med mo­der­na och smar­ta lös­ning­ar. I Vil­le­roy & Bochs se­nas­te kol­lek­tion Ant­heus har man kom­bi­ne­rat gam­mal hant­verk­stra­di­tion med geo­met­ris­ka Art De­co-for­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.