12. Per­son­lig prä­gel

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Namn: Snic­ke­ri­et Le­ve­ran­tör: Björ­bo Bad­rum Pris: På för­frå­ga n. I Björ­bo Bad­rums kon­cept Snic­ke­ri­et har man tagit det per­son­li­ga öns­ke­må­let ett steg läng­re. Ge­nom att ut­gå från till­ver­ka­rens stan­dardsor­ti­ment kan man än­då sät­ta sin per­son­li­ga prä­gel på bad­rum­met. I och med att man kan få val­fri NSC -ku­lör på he­la sor­ti­men­tet går det att få pre­cis den färg man öns­kar på si­na bad­rumsmöb­ler. Här kan ock­så de fles­ta möb­ler an­pas­sas i bå­de mått och de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.