Golv för al­la rum

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - REDAKTION -

Med de nya mönst­ren i kol­lek­tio­nen Tar­kett Trend kan man hit­ta ett vi­nyl­golv som pas­sar för så­väl sov­rum som barn­rum, hem­ma­kon­to­ret el­ler var­dags­rum­met. För­u­tom att de är mju­ka och skö­na att sät­ta föt­ter­na på är de ock­så lätt­stä­da­de. Cu­be Ti­le Blue ur se­ri­en Tar­kett Trend, 240 kr kvadrat­me­tern.

För kö­ket, bad­rum­met och li­te till. Och mis­sa in­te vår eko­si­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.