Du­scha un­der bar him­mel

Folk­pools sol­fång­ar­dusch kopp­lar man en­kelt till vat­ten­slang­en för att se­dan nju­ta av upp­värmt vat­ten. Smart un­der var­ma som­mar­da­gar i träd­går­den el­ler ute på lan­det när man är många.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSNYTT -

Att du­scha ute i träd­går­den är li­ka myc­ket prak­tiskt och kli­mats­mart som att det är en här­lig na­turupp­le­vel­se. I stol­pen på duschen sit­ter en vat­ten­tank som värms upp av so­len och om­gi­van­de luft­tem­pe­ra­tur, vil­ket gör att vatt­net även värms upp un­der li­te mol­ni­ga da­gar. Du­schar­na rym­mer 30 re­spek­ti­ve 40 li­ter där den mind­re räc­ker till ca 10 mi­nu­ters dusch­ning. Snabb upp­värm­ning, vil­ket gör att man kan du­scha fle­ra gång­er om da­gen. Pla­ce­ras på en plan yta, till ex­em­pel en trätrall. Pris 6 990 kr re­spek­ti­ve 7 490 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.