Rus­ta för som­ma­ren

Även om vi till­bring­ar myc­ket tid ut­om­hus un­der som­ma­ren så be­ty­der års­ti­den ock­så här­li­ga mid­da­gar med vän­ner och fa­milj. Med rätt kni­var i kö­ket går job­bet så myc­ket bätt­re och enkla­re.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖKSNYTT -

Glo­bal grön­saks­kniv, 15 cm och kock­kniv från se­ri­en Glo­bal SAI är till­ver­ka­de av blad i tre la­ger, Cro­mo­va 18-stål i kär­nan och mju­ka­re SUS-410-stål i si­dor­na. Cirka­pri­ser, grön­saks­kniv 1 850 kr, kock­kniv 1 850 kr. Skär­brä­da i man­go­trä från Zas­sen­haus, 500 kr, hos Sun­dqvist.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.