Svart i snygg de­sign

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖKSNYTT -

Kit­chenAid pre­sen­te­rar nu ett pro­dukt­sor­ti­ment i svart, rost­fritt stål. Den nya kol­lek­tio­nen har en de­sign som stic­ker ut och det hand­bors­ta­de, rost­fria stå­let ger en unik och varm ef­fekt. Var­je pro­dukt i sor­ti­men­tet har dess­utom yt­be­hand­lats med en tek­nik som skyd­dar köks­pro­duk­ter­na mot fin­gerav­tryck och smuts­fläc­kar. Den nya de­sig­nen kom­mer att om­fat­ta sju pro­duk­ter i Kit­chenAids sor­ti­ment.

Cirka­pri­ser: Ugn KOASPB 60600 26 990 kr, kom­bi-mikro KMQCXB 45600 18 990 kr, kaf­fe­ma­skin KQXXXB 45600 31 990 kr och vär­melå­da KWXXXB 14600 10 590 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.