AURA

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BAD NYTT -

En bad­rums­se­rie det strå­lar om. En ex­klu­siv, so­fisti­ke­rad se­rie med ed­ge för den trend­med­vet­ne. Med vack­ra av­slut som ele­gant in­te­gre­ras i mö­beln, de­sig­na­de tvätt­ställ och lyx­i­ga ben­sta­tiv får den en helt egen per­son­lig­het. Aura är en se­rie som ger dig svensk de­sign och kva­li­tet i världs­klass. I Aura mö­bel­se­rie kan du väl­ja mel­lan tre oli­ka tvätt­ställ. Det mi­ni­ma­lis­tis­ka, su­per­tun­na Light i 8 mm pors­lin, det tun­na Light 14 mm el­ler det vack­ra glas­tvätt­stäl­let Ed­ge, ett tren­digt tvätt­ställ i 14 mm Bril­jant­glas. Bå­de Light och Ed­ge har en vac­ker och mjukt for­mad skål som in­te ba­ra är snygg att se på ut­an även är lätt­skött.

Se mer av Aura bad­rumsmöb­ler på macro.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.