Sitt med om­tan­ke för mil­jön

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - EKONYTT -

Od­ger stol har en skål­for­mad sits och run­dad rygg. Sto­len är näm­li­gen till­ver­kad av 30 pro­cent trä, som är en för­ny­el­se­bar re­surs och minst 55 pro­cent av de öv­ri­ga ma­te­ri­a­len är åter­vun­nen plast. Från Ikea, 595 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.