Vad kos­tar dröm­poo­len?

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - PRAKTIK & ESTETIK -

I över fem de­cen­ni­er har vi tes­tat, ut­veck­lat och ta­git fram mark­na­dens mest håll­ba­ra poolstom­me, an­pas­sad för det skif­tan­de nor­dis­ka kli­ma­tet.

Nu kan du snabbt och en­kelt ska­pa din dröm­pool och få pris­för­slag di­rekt i vår pool­byg­ga­re on­li­ne.

Bygg din dröm­pool på mi­a­mi­pool.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.