Lägg till en vå­ning om du vill...

... och be­ta­la mind­re än du tror.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HEM -

Hos oss får du väl­ja mel­lan 3 hus­mär­ken i sti­lar­na Mo­dernt, Klas­siskt och Se­kel­skif­te. Och 70 grund­mo­del­ler, al­la med hög ut­gångs­stan­dard och ma­te­ri­a­lan­pas­sa­de ef­ter re­spek­ti­ve stil. Tack va­re vår uni­ka Villa­skapar­me­tod, kan du änd­ra mer än du tror och be­ta­la mind­re än du tror. Vad sägs om att läg­ga till en fly­gel, för­länga hu­set, flyt­ta väg­gar, hö­ja ta­ket el­ler änd­ra plan­lös­ning. Se fil­men, be­ställ ka­ta­log och ska­par­lå­da med pen­na, lin­jal och sudd el­ler bör­ja ska­pa ert dröm­hus di­rekt på ane­by­hus­grup­pen.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.