”Det här lär­de vi oss”

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HEM -

• Att ha en klar bild över vil­ka be­hov man har när man ska byg­ga ett nytt hus. • Var så på­läst som det ba­ra går om man ska byg­ga själv så att ing­et blir fel. • Lägg upp en rim­lig tids­plan så att man slip­per bli be­svi­ken. • Snå­la in­te in på val som man kan kom­ma att ång­ra. Lägg hell­re li­te mer peng­ar för att få det golv ni verk­li­gen vill ha el­ler den där bänk­ski­van som ni har suk­tat ef­ter. • För­sök att hål­la en röd tråd rent in­red­nings­mäs­sigt och ha ma­te­ri­al och fär­ger som åter­kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.