Tra­di­tio­nellt med spän­nan­de in­slag

Lom­men från Fis­kar­he­den­vil­lan

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

OM HUS ET: Ett stil­fullt en­plans­hus med en ut­form­ning som ska­par spän­nan­de möj­lig­he­ter för ut­om­hus­mil­jön. Bland an­nat tack va­re ett så kal­lat skyd­dat in­ner­hörn. Lom­men har ock­så ett in­te­gre­rat ga­rage, vil­ket gör att man kan kom­ma in di­rekt i hu­set via tvätt­stu­gan.

Stil: Tra­di­tio­nellt. An­tal plan: 1. An­tal rum: 7. Bo­a­rea: 142,9 kvm. Fa­sad: Lig­gan­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: Allt ma­te­ri­al ovan grund in­kl bygg­lovs- och mon­te­rings­hand­ling­ar. Kök, bad­rumsmöb­ler och gar­de­ro­ber från Bal­lings­löv, vit­va­ror från...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.