Char­migt hus i mix­ad stil

Vil­la Emy­hill från Vår­går­da­hus

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Klas­siskt och New Eng­land. An­tal plan: 2. An­tal rum: 6-7. Bo­a­rea: 187,2 kvm. Fa­sad: Trä­pa­nel som stan­dard. Stan­dard som in­går: Ek­par­kett i al­la rum, ka­kel och klin­ker, Ve­dum kök och bad, Si­e­mens vit­va­ror, golv­vär­me och NI­BE från­lufts­vär­me­pump. Ny­bygg­nads- och fär­dig­stäl­lan­de­för­säk­ring, 1-årig villa­för­säk­ring, alu­mi­ni­um­be­kläd­da föns­ter, tre­skikts­vägg och mas­sivt råspont­tak etc. Pris: Nyc­kel­fär­digt från ca 3 065 000 kr ex­kl tomt, schakt, bygg­her­re­kost­na­der och ut­vän­dig mål­ning. OM HU­SET: En vac­ker och rym­lig vil­la i en mix stil av klas­siskt och New Eng­land. In­nan­för en­trén möts man av en rym­lig hall. Den öpp­na plan­lös­ning­en i kök och var­dags­rum ger bå­de sto­ra so­ci­a­la ytor och ge­ne­röst med plats för mat­lag­ning. Var­dags­rum­met har dess­utom ett här­ligt ljusin­släpp. På över­vå­ning­en finns fy­ra sov­rum, ett stort all­rum och två prak­tis­ka kläd­kam­ma­re. Vil­la Emy­hill med si­na ge­ne­rö­sa ytor pas­sar bra för den li­te stör­re barn­fa­mil­jen.

”Var­dags­rum­met har dess­utom ett här­ligt ljusin­släpp.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.