En flirt från se­kel­skif­tet

Has­se­lösund från Kungs­hus

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Se­kel­skif­te. An­tal plan: 1,5. An­tal rum: 7. Bo­a­rea: 163 kvm. Fa­sad: Stå­en­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: Kök från Bal­lings­löv med vit­va­ror från Si­e­mens, kra­nar från Mo­ra, bad­rum från Sved­bergs, vack­ra spe­gel­dör­rar från Swe­do­or och yt­ter­dör­rar från NorDan. Ek­plank från Tar­kett, ele­gant trap­pa från Atab, tak­pan­nor från Ben­ders, föns­ter med spröjs från Ta­num, av­vatt­ning från Plann­ja och upp­värm­ning från Ni­be m.m. Pris: Ca 3 284 000 kr för to­ta­lent­re­pre­nad in­kl va­ru­mär­kets höga ut­gångs­stan­dard. OM HU­SET: Has­se­lösund har sto­ra och lju­sa säll­skaps­rum mot träd­går­den. Ett vac­kert hus i se­kel­skif­tes­stil med många rum. Via en väl­kom­nan­de ve­ran­da kom­mer man in till en rym­lig hall. Till väns­ter lig­ger ett sov­rum al­ter­na­tivt ett ar­bets­rum. Går man rakt fram kom­mer man till det lju­sa var­dags­rum­met och ett kök och som vet­ter ner mot den skyd­dan­de ute­plat­sen. På över­vå­ning­en finns ett stort sov­rum med en ge­ne­rös kläd­kam­ma­re och yt­ter­li­ga­re två sov­rum och bad­rum.

”...och ett kök som vet­ter ner mot den skyd­dan­de ute­plat­sen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.