Spän­nan­de ar­ki­tek­tur

Kon­ver­gent från Ane­by­hus

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Mo­dernt. An­tal plan: 2. An­tal rum: 6. Bo­a­rea: 172 kvm. Fa­sad: Puts och lig­gan­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: Kök från Bal­lings­löv med rost­fria vit­va­ror från Si­e­mens, mo­der­na kra­nar från Oras, bad­rum från Sved­bergs, slä­ta vi­ta in­ner­dör­rar från Swe­do­or och yt­ter­dör­rar från NorDan. Mo­dern trap­pa från Atab, ek­par­kett från Tar­kett, tak­pan­nor från Ben­ders, alu­mi­ni­um­föns­ter från Elit­föns­ter, av­vatt­ning från Plann­ja och från­lufts­vär­me­pump från Ni­be mm. Pris: Ca 3 665 000 kr för to­ta­lent­re­pre­nad in­kl va­ru­mär­kets höga ut­gångs­stan­dard. OM HU­SET: Ett hus med spän­nan­de ar­ki­tek­tur och vinklar som ger ett mo­dernt ut­tryck. På fa­sa­den finns bå­de lig­gan­de trä­pa­nel och puts. I hu­set finns ett var­dags­rum med re­jäl rymd som är öp­pet än­da upp till nock. Rum­met har en tak­höjd på 3,7 me­ter. Här kom­mer lju­set in från bå­de tak­föns­ter och de sto­ra föns­ter­par­ti­er­na som vet­ter mot tre vä­der­streck. Det väl­pla­ne­ra­de hu­set har fy­ra sto­ra sov­rum och tre kläd­kam­ma­re.

”Här kom­mer lju­set in från bå­de tak­föns­ter och de sto­ra föns­ter­par­ti­er­na...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.