Klas­siskt med plats för att um­gås

Lewiston från Eke­fors­hus

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Klas­siskt. An­tal plan: 1. An­tal rum: 5. Bo­a­rea: 158 kvm. Fa­sad: Lig­gan­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: Kök från Bal­lings­löv med vit­va­ror från Si­e­mens, kra­nar från Mo­ra, bad­rum från Sved­bergs, vack­ra in­ner­dör­rar från Swe­do­or och yt­ter­dör­rar från NorDan. Mörk ek­par­kett från Tar­kett, tak­pan­nor från Ben­ders, föns­ter från Elit­föns­ter, av­vatt­ning från Plann­ja och upp­värm­ning från Ni­be mm. Pris: Ca 3 215 000 kr för to­ta­lent­re­pre­nad in­kl va­ru­mär­kets höga ut­gångs­stan­dard. OM HUS ET: Ett re­jält och funk­tio­nellt hus där man möts av bå­de sto­ra ytor och tra­di­tio­nellt av­skil­da rum. Bå­de var­dags­rum och kök har ge­ne­rö­sa ytor som ger plats för bå­de mat­lag­ning och so­ci­a­la sam­man­hang. De öpp­na ytor­na i hu­set är på­tag­li­ga och de möts man av re­dan i den sto­ra en­trén. I hu­set finns gott om för­va­rings­y­tor med bå­de en walk-in-clo­set och en kläd­kam­ma­re.

”Bå­de var­dags­rum och kök har ge­ne­rö­sa ytor...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.