Ge­ne­rö­sa ytor med här­ligt ljusin­släpp

Näk­ter­ga­len från Fis­kar­he­den­vil­lan

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Mo­dernt. An­tal plan: 1,5. An­tal rum: 7. Bo­a­rea: 179,5 kvm. Fa­sad: Lig­gan­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: I vil­la­byggsat­sen in­går allt ma­te­ri­al ovan grund in­kl bygg­lovs- och mon­te­rings­hand­ling­ar. Kök, bad­rumsmöb­ler och gar­de­ro­ber från Bal­lings­löv, vit­va­ror från Si­e­mens, alu­mi­ni­um­kläd­da föns­ter (u=1.0) från Elit­föns­ter och par­kett­golv från Tar­kett mm. Pris: 1 465 000 kr. OM HU­SET: Näk­ter­ga­len är ett mo­dernt 1,5-plans­hus med öp­pen plan­lös­ning som kom­plet­te­ras av rik­ligt ljusin­släpp tack va­re de full­höga fönst­ren i kök och var­dags­rum. Med si­na sju rum pas­sar hu­set per­fekt för den li­te stör­re fa­mil­jen el­ler den mind­re fa­mil­jen som vill ha li­te stör­re ytor. Vink­lar­na på huskrop­pen bil­dar en na­tur­ligt skyd­dad ute­plats, som gör att man kan nju­ta av en mid­dag el­ler fi­ka ut­om­hus.

”...öp­pen plan­lös­ning som kom­plet­te­ras av rik­ligt ljusin­släpp...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.