Ku­bis­tiskt med här­ligt ljus­flö­de

Spect­ra från Gö­te­ne­hus

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Ku­bis­tiskt. An­tal plan: 2. An­tal rum: 7. Bo­a­rea: 208 kvm. Fa­sad: Puts och lig­gan­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: En­ligt Gö­te­ne­hus le­ve­rans­be­skriv­ning. Pris: Från 3 702 000 kr in­kl ent­re­pre­nad och ka­kel/klin­ker/ mål­ning. OM HUS ET: Spect­ra är en ex­klu­siv vil­la i mo­dern tapp­ning. Lju­set ge­nom­kor­sar hu­set i al­la fy­ra vä­der­streck. Var­dags­rum­met har en här­lig för­bin­del­se med träd­går­den på bak­si­dan och sud­dar ut grän­sen mel­lan in­ne och ute. Kök och mat­plats bil­dar en svit längs ena lång­sidan i ett ga­vel­ställt hus och är som gjort för um­gänge och ka­las. De sto­ra glas­par­ti­er­na som går än­da ner till gol­vet ger ett max­i­malt flö­de av dags­ljus och kon­takt med om­giv­ning­en ut­an­för hu­set.

”...här­lig för­bin­del­se med träd­går­den...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.