Mo­dernt med smart plan­lös­ning

Vil­la Sand­vik från Vår­går­da­hus

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Mo­dernt. An­tal plan: 1. An­tal rum: 6. Bo­a­rea: 156,5 kvm. Fa­sad: Trä­pa­nel som stan­dard. Stan­dard som in­går: Ek­par­kett i al­la rum, ka­kel och klin­ker, kök och bad från Ve­dum, Si­e­mens vit­va­ror, golv­vär­me och NI­BE från­lufts­vär­me­pump. Ny­bygg­nads- och fär­dig­stäl­lan­de­för­säk­ring, 1-årig villa­för­säk­ring, alu­mi­ni­um­be­kläd­da föns­ter, tre­skikts­vägg och mas­sivt råspont­tak etc. Pris: Från ca 2 675 000 kr för nyc­kel­fär­digt ex­kl tomt, schakt, bygg­her­re­kost­na­der och ut­vän­dig mål­ning. OM HUS ET: Ett mo­dernt vin­kel­hus som helt sak­nar kor­ri­do­rer och gör att man kan ut­nytt­ja boy­tan ex­tra ef­fek­tivt. Plan­lös­ning­en är an­norlun­da och triv­sam. Var­dags­rum­met med slut­tan­de in­ner­tak rym­mer många gäs­ter och an­slu­ter till kö­ket som har en prak­tisk köksö. I hu­set finns två sovav­del­ning­ar, en för för­äld­rar och en för barn och ung­do­mar.

” ...gör att man kan ut­nytt­ja boy­tan ex­tra ef­fek­tivt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.