SINNE FöR DETALJER

Plaza Interiör - - Innehall -

Emely och Da­ni­el le­ta­de egent­li­gen ef­ter ett fun­kishus, men när de hit­ta­de det väl­be­va­ra­de 60-tals­hu­set till­ta­la­des de av den fi­na plan­lös­ning­en och de sto­ra fönst­ren mot träd­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.