= Cock­tail D

Plaza Interiör - - Aktuellt -

et upp­stod en hel del spän­nan­de ob­jekt när Beck­mans ele­ver fick i upp­drag att ska­pa glas åt kre­a­ti­va kon­tors­land­ska­pet Al­ma så nyss som i ok­to­ber. Här är två som vi kom­mer att hål­la li­te ex­tra koll på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.