1. SERVERA FINT

Plaza Interiör - - Aktuellt -

För att fi­ra Eva So­los 40-års­ju­bi­le­um re­lan­se­ras den iko­nis­ka glas­kan­nan form­gi­ven av Ole Pals­by 1996. Kan­nan är till­ver­kad i vär­me­be­stän­digt glas och pas­sar till bå­de is­kall juice och varm cho­klad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.