Spa­na in ...

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Jo­nas Gran­fors, det var här du hör­de nam­net först! Na­tur­lig skön­het och han­dens kraft tycks va­ra led­mo­ti­ven i hans trä­re­na verk. Vi full­kom­ligt äls­kar den väl­digt enk­la men än­då så per­fek­ta for­men. Det gör även Stock­holms­re­stau­rang­er­na Baro­bao och Ichi, vars asi­a­tis­ka kök såklart gör sig hur bra som helst mot det nak­na trä­et. Tall­ri­kar och skå­lar Raw, från ca 260 kr, www. jo­nas­gran­fors.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.