Hem­ma bäst

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Engblad & Co. ha­de en minst sagt om­blog­gad press­vis­ning när de pre­sen­te­ra­de sin nya kol­lek­tion Lounge Luxe. Tolv vack­ra, vå­ga­de möns­ter – al­la med namn in­spi­re­ra­de av värl­dens mest iko­nis­ka ho­tell – ska en­ligt det ekosnäl­la ta­pet­fö­re­ta­get åter­ska­pa den där min­nesvär­da ho­tell­vis­tel­sen i vå­ra eg­na hem. Ta­pe­ten Cla­re­mont blev snabbt en solklar Pla­za-fa­vo­rit.

Tapet Cla­re­mont, 699 kr/rul­le, Engblad & Co.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.