Små­fint

Plaza Interiör - - Aktuellt -

En salt- och en pep­par­kvarn är ju all­tid bra att ha. Des­sa (i typ de mest per­fek­ta ku­lö­rer) är sär­skilt fi­na. Och smar­ta. Du be­hö­ver näm­li­gen in­te be­kym­ra dig om spill på bor­det, ef­tersom kvar­nen står upp-och-ner. Salt- och pep­par­kvarn i ask, höjd 12 cm, 535 kr, Ferm Living.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.