Vi väl­jer ut trä­nings­red­ska­pen som för oss fram­åt.

Vi sä­ger in­te att tunt, tunt ski­vad och rostad por­to­bel­lo­svamp sma­kar bacon, för det gör den in­te, men den är väl­digt god. Och snäl­la­re mot djur och na­tur fram­förallt.

Plaza Interiör - - Innehall -

IN­GRE­DI­EN­SER 4 per­so­ner

2–3 por­ta­bel­lo­svam­par (ca 250 g) oliv­ol­ja att pens­la med 0,5 tsk salt 1 fång ro­man­sal­lad (ca 150 g) 2–3 to­ma­ter 200 g rökt man­del­to­fu (finns fär­dig, le­ta vid os­ten i af­fä­ren) 50 g par­me­sa­nost

Dres­sing

0,5 dl ma­jon­näs 0,5 dl crè­me fraîche 1 tsk dijon­se­nap 1 msk ka­pris

Gott till

bröd med till­be­hör

GÖR SÅ HÄR

Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ren­sa bort fo­ten och de bru­na la­mel­ler­na från svam­pen och ski­va den tunt. Lägg ski­vor­na på en bak­plåts­klädd plåt och ring­la över el­ler pens­la på oliv­ol­ja. Strö över li­te salt. Ros­ta i ug­nen tills svam­pen bli­vit knap­rig och fått fin färg, allt­så in­te bli­vit bränd. Det tar cir­ka 20 mi­nu­ter.

Mixa ihop allt till dres­sing­en, till ex­em­pel med en stav­mix­er. Tvät­ta och de­la to­ma­ter och sal­lad i mind­re bi­tar. Hyv­la par­me­sa­nos­ten, ex­em­pel­vis med en ost­hy­vel. Ski­va to­fun och stek den ett par mi­nu­ter om du vill, men den är ock­så god kall.

Rör ihop allt och ser­ve­ra. El­ler ställ fram in­gre­di­en­ser­na och låt al­la kom­po­ne­ra sin egen sal­lad.

UR MEGAVEGO AV Sara Ask & Li­sa Bjär­bo / ORDFRONT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.