Åtrå­värt

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Dans­ka de­signfa­vo­ri­ten Hay och konst­mäs­san Chart Art Fair har gått ihop och ska­pat en se­rie ur­snyg­ga konst­tryck. Se­ri­en är allt­så cu­re­rad av Chart på be­gä­ran av Hay, med am­bi­tio­nen att gö­ra konst mer till­gäng­ligt.

Konst­tryck, 59,5x81 cm, ca 340 kr, Hay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.