Bäst just nu

Plaza Interiör - - Aktuellt - FANNY HAMLIN, sty­list på Pla­za In­te­ri­ör, väl­jer si­na må­nadsfa­vo­ri­ter.

1. MAGISK ÄGGKOPP

Förs­ta gång­en jag såg des­sa fi­na djur­hu­vud­for­ma­de ägg­kop­par var på det eng­els­ka va­ru­hu­set Li­ber­ty i Lon­don. Nu går dom änt­li­gen att få tag på i Sve­ri­ge och det är själv­fal­let fan­tas­tis­ka Ar­til­le­ri­et som har ta­git in dem.

Hand­må­lad äggkopp, 140 kr, Ar­til­le­ri­et.

2. FINT FÖR RÖKELSE

En fan­tas­tiskt fin hål­la­re för rökelse är den­na hand­gjor­da i be­tong från Nystrom Goods.

Hål­la­re, 250 kr, nystrom­goods.com.

3. SAT­SA På SMÅBORD

Sats­bord i en fin blå ku­lör i den klas­sis­ka de­sig­nen av Al­var Aal­to är nå­got som all­tid går hem.

Sats­bord, från 12 835 kr, Ar­tek.

4. FRESTANDE MÖNS­TER

La­by­rin­ter, not­blad och te­gel­väg­gar har age­rat som inspiration till de nya mönst­ren från Her­mès, de­sig­na­de av É-ric Po­i­te­vin. Mönst­ret Ru­bans Bro­de­rie är min per­son­li­ga fa­vo­rit.

Me­ter­va­ra, pris på för­frå­gan, Her­mès.

5. KUDDFEST

Kud­dar kan jag ald­rig få nog av och näs­ta att föl­ja med hem får nog bli den här från Li­num. Den är från de­ras nya kol­lek­tion Ingrid som är in­spi­re­rad av Ingrid Berg­man så klart.

Kud­de Ingrid, 599 kr, Li­num.

1

5

4

3

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.