VÄN­TA På RÄT­TA FYN­DET

Plaza Interiör - - Husesyn -

Jo­nas och To­ve kal­lar sig halv­la­ta ef­tersom de in­te or­ka­de gö­ra någ­ra stör­re för­änd­ring­ar när de flyt­ta­de in, sam­ti­digt kan Jo­nas vän­ta länge på att den rät­ta mö­beln ska dy­ka upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.