STEGVIS-FLYT­TEN

Plaza Interiör - - Husesyn -

30-tals­hu­set var först tänkt som ett fri­tids­bo­en­de men blev snart fa­mil­jens per­ma­nen­ta plats. Ge­nom stegvis re­no­ve­ring har det del­vis fått till­ba­ka sitt for­na ut­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.