Mer än fi­na lampor

Plaza Interiör - - Inspiration -

Fi­na lampor i all ära, men ger de rätt ljus?

Be­lys­ning kan va­ra kne­pigt – och att få till det per­fek­ta lju­set kan va­ra svårt. Men vi hjäl­per dig gär­na.

Med vår ljus­sätt­nings­tjänst kom­mer vi till din bo­stad el­ler ar­bets­plats och går ige­nom vad som kan förändras. Till­sam­mans ska­par vi den käns­la du vill ha.

Hör av dig till oss så sät­ter vi rätt ljus på rätt plats!

Ex­per­ter på ljus. Käns­la för form. Se­dan 1944.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.