Skräd­dat i fo­kus

Plaza Interiör - - Influens - Ut­ställ­ning­en coutu­reNs hem­lig­he­ter på­går fram till 2 april, Sven-Har­rys konst­mu­se­um.

Stock­holmsmu­se­et Sven-Har­rys in­le­der kon­stå­ret 2018 med ut­ställ­ning­en

Coutu­rens hem­lig­he­ter. Med hjälp av hau­te coutu­re-plagg från in­ter­na­tio­nel­la mo­deska­pa­re som Ba­len­ci­a­ga, Bal­main, Alex­an­der McQu­een, Gi­venchy och Lou­is Vuit­ton bland and­ra, samt kre­a­tio­ner från svens­ka de­sig­ner som Bea Szen­feld och Pär Engs­he­den, ut­fors­kas coutu­rens roll i da­gens mo­dekli­mat – och vil­ka rikt­ning­ar de skräd­da­de ska­pel­ser­na vän­tas ta i fram­ti­den. En unik in­blick i coutu­rens hem­li­ga värld, helt en­kelt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.