VERNISSAGE DYGNET RUNT

Plaza Interiör - - Influens -

De se­nas­te åren har Gö­te­borgs hus­fa­sa­der för­setts med en mängd nya konst­verk i och med ini­ti­a­tiv som Art ma­de this (med lo­ka­la, kvinn­li­ga konst­nä­rer) samt Arts­cape (som sam­ar­be­tar med konst­nä­rer från he­la värl­den). Konst du kan nju­ta av gra­tis och när som helst! Ca­mil­la Eng­mans bi­drag finns på Ma­gasins­ga­tan 25.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.