KLAS­SI­KER­NA DU IN­TE HEL­LER FåR MIS­SA

Plaza Interiör - - Influens -

IN­RED­NING

KVART den mi­ni­ma­lis­tis­ke. IN­TE­RI­öR Hög de­sign­käns­la för Kungs­la­du­gårds­ga­tan 14 (Ma­jor­na) AR­TIL­LE­RI­ET & THE KITCHEN Al­la Sve­ri­ges in­red­nings­blog­ga­re kan in­te ha fel. Ma­gasins­ga­tan 19 (Ma­gasins­ga­tan) MARRAKECH DESIGN Hem­ma­hamn för de po­pu­lä­ra be­tong­plat­tor­na. Ka­sern­tor­get 6 (Ma­gasins­ga­tan) RUM FöR PAP­PER Vem ha­de trott att det kun­de va­ra så fan­tas­tiskt med pap­per? Vall­ga­tan 19 (City) MARKET29 Ned­to­nad färgska­la och na­tur­li­ga ma­te­ri­al. Ha­ga Ny­ga­ta 29 (Ha­ga) ALVHEM Stil­bildan­de mäk­le­ri och grymt bra in­red­nings­bu­tik. Söd­ra vä­gen 51 (Lo­rens­berg) och Oli­ve­dals­ga­tan 16 (Lin­né) ENG­ELS­KA TAPETMAGASINET Le­gen­da­risk hög­borg för tyg och tapet. Väst­ra Hamn­ga­tan 18 (City) GRöNBERGS IN­TE­RI­öR Franskt ex­tra allt med vin­ta­ge­käns­la. Kungs­ga­tan 18 (Ma­gasins­ga­tan)

GRöNT

BLOMRUM Snyg­gas­te fre­dags­bu­ket­ter­na. Kungstorget 5–7 (City) FLO­RA­MOR OCH KRU­KA­TöS Oef­ter­härm­lig väx­tin­spi­ra­tion. Ka­sern­tor­get 8 (Ma­gasins­ga­tan)

HO­TELL

AVALON Av­ska­lad design och en pool som in­te pas­sar höjd­räd­da. Kungstorget 8 (City) PIGALLE Stans vack­ras­te mat­sal och Pa­ri­siskt ro­man­tis­ka rum. Söd­ra Hamn­ga­tan 2a (City) BELLORA Mo­dern ita­li­ensk lyx och tak­ter­rassfa­vo­rit. Kungsports­a­ve­nyn 6 (City)

RE­STAU­RANG­ER

TAVERNA AVERNA Instagram­stjär­na med New York-loft käns­la. Tred­je lång­ga­tan 7 (Lin­né) FRATELLI GRIDELLI Gö­te­borgs mest hyl­la­de fru­kost! Teg­nérs­ga­tan 26 (Lo­rens­berg) SMöRGåSBAREN språk Kyr­ko­ga­tan i in­dust­ri­ell 20–22 mil­jö. Smör­gå­sar (City) på fle­ra EGG och ba­gels. & MILK Pastel­lig USA-di­ner med bås Öv­re Hu­sar­ga­tan 23 (Lin­né) BOV de­li­ka­tess­bu­tik. Hip­st­rigt hem­trev­lig piz­ze­ria och Gi­bral­tar­ga­tan 20 (Jo­han­ne­berg) LEVANTINE Klas­sisk bist­ro med po­pu­lär som­maru­te­ser­ve­ring. Asche­bergs­ga­tan 22 (Va­sas­tan) PUTA MADRE Mex­i­kans­ka sma­ker i bou­do­irmil­jö. Ma­gasins­ga­tan 3 (Ma­gasins­ga­tan) DA MATTEO Kaf­fe­klas­si­ker med in­dust­ri­ell in­red­ning och go­da lun­cher. (fem adres­ser i Lin­né, på Ma­gasins­ga­tan och i city)

Å New Yorkvib­bar på Taverna Averna. Å Ar­til­le­ri­et är en klas­si­ker du in­te får mis­sa. Ï Kvart In­te­ri­ör hål­ler de­sign­fa­nan högt i Ma­jor­na. Ç Bu­ti­ken Rum för pap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.