STYR­KA, TEK­NIK OCH PANNBEN. AV CHAR­LOT­TE KAL­LA / BONNIER FAK­TA

Plaza Interiör - - Influens -

Det är som en per­son­lig (och väl­digt pep­pan­de!) gui­de­bok rakt in i Kal­las skid­liv: trä­nings­pas­sen, styr­keöv­ning­ar­na och vil­ken ut­rust­ning hon tyc­ker är bäst. Men det jag fram­förallt tar med mig är ka­pit­let om mo­ti­va­tion, el­ler som hon själv sä­ger: Det be­hövs en stor por­tion mod för att vå­ga va­ra lo­jal mot sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.