MA­TEN BAKOM RE­SUL­TA­TEN AV Lin­da Bak­k­man NORSTEDTS

Plaza Interiör - - Influens -

Lin­da Bak­k­man har un­der många år ar­be­tat som kostråd­gi­va­re på Sve­ri­ges Olym­pis­ka Kom­mit­té och har en otro­ligt stor kun­skap kring sam­ban­det mel­lan mat och trä­ning. För al­la oss van­li­ga mo­tio­nä­rer finns det en mas­sa bra in­sik­ter att häm­ta och här­ligt go­da re­cept att la­ga. Max­ad in­s­po från pärm till pärm!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.