ALLT äR FöR BRA NU AV VE­RO­NI­CA MAG­GIO / MAX STRöM

Plaza Interiör - - Influens - MOA SAMU­ELS­SON, chefre­dak­tör på Pla­za In­te­ri­ör, ger må­na­dens bok­tips i var­je num­mer.

” En strä­van ef­ter att vå­ga. En läng­tan ef­ter nå­got an­nat. Den käns­lan blev mitt te­ma i mu­si­ken.” De fles­ta av oss kan re­la­te­ra till Mag­gi­os skriv­na ord. Bil­der, låttex­ter och hän­del­ser ur li­vet blan­das fil­ter­fritt och fram trä­der en bild av en ar­tist som för­u­tom att gö­ra bäst­säl­jan­de mu­sik även (som vi al­la) tän­ker myc­ket på hur hon ska han­te­ra sig själv, till­sam­mans med and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.