Ut och HOP­PA!

Plaza Interiör - - Influens -

En upp­muntran till rö­rel­se och lek. Det är vad den är – ak­ti­vi­tets­kloc­kan som in­spi­re­rar ditt barn till fler även­tyr, räk­nar var­je steg som tas och ger pepp till att upp­nå det dag­li­ga fy­sis­ka 60-mi­nu­ters må­let. Ett års bat­te­ri­livs­längd gör att den in­te blir lig­gan­de ur­lad­dad i nå­got hörn. Ut och spring, hop­pa och ram­la jär­net! Ak­ti­vi­tets­kloc­ka Ví­vo­fit Jr. 2, 1 099 kr, Gar­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.