MIN­NAS 3 BÄS­TA TIPS FÖR ATT FRI­GÖ­RA SIG FRÅN SNÄVA FOR­MER:

Plaza Interiör - - Fantasten -

1. VäLJ AK­TIVT VIL­KA DU HAR I DITT INSTAGRAMFLöDE så att du på­minns om hur oli­ka vi al­la är. Und­vik kon­ton med för myc­ket put­sad yta.

2. FULDANSA mer bland folk och i en­sam­het. 3. STäLL FRå­GOR TILL

DIG SJäLV. Har du ex­em­pel­vis ald­rig vitt för att al­la skön­hets­tips all­tid sagt att vitt får en att se tjock ut? Frå­ga dig då; var­för är tjock då­ligt? Har du und­vikt vitt för din egen el­ler för and­ras skull?

Min­na föl­jer ba­be_ eb­ba på Instagram. Här är Eb­ba till­sam­mans med sin kom­pis Ma­til­da i en av Min­nas kam­pan­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.