Vi väl­jer ut trä­nings­red­ska­pen som för oss fram­åt.

Plaza Interiör - - News -

Med led­or­den kva­li­tet, när­pro­du­ce­rat och ret­ro­de­sign har svens­ka YMR Track Club snabbt bli­vit ett spän­nan­de och stil­fullt till­skott till den rätt snä­va sport­mo­de­gen­ren. Den uni­sex­in­rik­ta­de de­sig­nen och de rik­tigt skö­na plag­gen är pre­cis vad vi trä­ningsäls­kan­de bru­dar läng­tat ef­ter. Bra job­bat! Stre­et track jac­ket grey, 1299 kr, Stre­et track pants grey, 1199 kr. www.ymrtrackclub.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.