... stäl­ler vi en un­der­bart god gnoc­chi som tilla­gats med en li­ten tvist.

Att la­ga gnoc­chi må lå­ta aning­en pre­ten­tiöst, men det är fak­tiskt rätt en­kelt. Ett tips är att gö­ra dub­bel mängd pesto och spa­ra i kyl­skåpet. Gott bå­de till pas­ta och på smör­gås!

Plaza Interiör - - News -

INGREDIENSER 4 por­tio­ner Pesto

1 kru­ka ko­ri­an­der 1 tsk kon­cen­tre­rad vit­löks­ol­ja 1 msk ros­ta­de pin­jenöt­ter 2 msk oliv­ol­ja ny­ma­len svart­pep­par

Gnoc­chi

5 po­ta­ti­sar 3 mo­röt­ter 1 ägg 1 1/2 sik­tat din­kel­mjöl 2 msk fint ri­ven par­me­san el­ler pe­co­ri­no svart­pep­par even­tu­ellt 1 ny­pa mus­kot ri­ven par­me­san till ser­ve­ring

GÖR SÅ HÄR

Mixa ko­ri­an­der med vit­löks­ol­ja, ros­ta­de pin­jenöt­ter och oliv­ol­ja. Kryd­da med svart­pep­par och blan­da till en pas­ta. Till­sätt even­tu­ellt mer oliv­ol­ja om det be­hövs. Lägg peston i en burk och ställ i kyl­skåpet.

Ska­la och ko­ka po­ta­tis och mo­röt­ter mju­ka ( gär­na i bi­tar så går det for­ta­re). Häll av vatt­net och låt sval­na. Mo­sa po­ta­tis och mo­röt­ter med en gaf­fel till en slät mas­sa. Till­sätt ägg, mjöl, ri­ven ost, svart­pep­par och mus­kot. Blan­da med hän­der­na till en smi­dig deg. Om de­gen är klib­big kan du till­sät­ta mer mjöl.

De­la de­gen i fy­ra bol­lar. Rul­la, på mjö­lat bord, varje boll till en lång korv och skär den i 2 cm sto­ra bi­tar. Tryck lätt till med en gaf­fel för att gö­ra ett räff­lat möns­ter.

Ko­ka upp lätt­sal­tat vat­ten i en stor ka­strull. Lägg för­sik­tigt i 10 gnoc­chi och ko­ka ca 30 se­kun­der – gnoc­chin fly­ter upp till ytan när de är kla­ra. Ta upp dem ur vatt­net med en hål­slev och lägg i en upp­värmd skål. Rör i en te­sked av peston. Lägg i en ny sats gnoc­chi i ka­strul­len och upp­re­pa tills all gnoc­chi är klar.

Ser­ve­ra med ri­ven par­me­san och en grön­sal­lad.

Tips!

Ve­gan? Ute­slut ägg och an­vänd ett ve­ganskt ostal­ter­na­tiv.

UR LUGN MAGE AV So­fia An­tons­son BON­NI­ER FAKTA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.