LJUVA MORGON!

Var­dags­kär­lek är att få vak­na bland mju­ka tex­tili­er och lång­samt sträc­ka ut tan­ke och kropp. Ligg kvar länge. Allt an­nat kan vän­ta.

Plaza Interiör - - News - Sty­ling JO­SE­FIN TOL­STOY Fo­to HELéN PE

Var­dags­kär­lek är att få vak­na bland mju­ka tex­tili­er och lång­samt sträc­ka ut tan­ke och kropp. Ligg kvar länge. Allt an­nat kan vän­ta.

Väns­ter si­da: Pap­perslam­pa For­ma­ka­mi JH5, de­sign Jai­me Hayon, 2 120 kr, &tradition. Hand­gjord ter­ra­kot­takru­ka med an­sik­te Al­ta Gran­de, 600 kr, www.es­fe­ra. se. Sto­ra vi­ta kud­dar Coco i eko­lo­gisk bo­mull, 250 kr/2-pack, samt vitt bädd­set Coco, 600 kr/set, Mid­natt. Un­der­la­kan för dub­bel­säng Le­af Mustard, i hand­tryckt eko­bo­mull, 1 600 kr, Re­va Ho­me. Se­naps­fär­gat pås­la­kan för dub­bel­säng, 2 300 kr, Re­va Ho­me. Oc­k­ra­fär­gad kud­de Lea Hemp, 895 kr, Mi­mou. Na­tur­fär­ga­de kud­dar med väv­da möns­ter, 299 kr/st, Li­num. Dra­pe­rad ”he­ad run­ner” Vi­o­lin, 1 890 kr, Him­la.

Vitt bädd­set Coco i eko­lo­gisk bo­mull Coco, 600 kr, Mid­natt. Un­der­la­kan för dub­bel­säng Le­af Mustard hand­tryckt eko­bo­mull, 1 600 kr, Re­va Ho­me. Kudd­fo­dral, Le­af Mustard, 800 kr/2-pack, Re­va Ho­me. Uppslag ur bo­ken Her­ba­ri­um Amo­ris av Ed­vard Ko­in­berg, 350 kr, Ta­schen. Bric­ka Stock­holm i ask, 299 kr, Ikea. Kopp och fat Björk, från 99 kr/st, Li­num. Skär­brä­da med hu­vud, 499 kr, Biskops­går­den.

Nät­stol Eu­me­nes Arkys i lac­ke­rad me­tall, de­sign Je­an- Ma­rie Massaud, 4 780 kr, Biskops­går­den. Golv­vas Du­al, 1 000 kr, Ferm Living. Stor brun kru­ka Ed­ge, 819 kr, Ska­ger­ak/ Norr­ga­vel. Grågrön mat­ta Lon­don, från 3 999 kr, El­los Ho­me. Lam­pa Man­tis BS3, 5 550 kr, Biskops­går­den. Sten­skulp­tur, li­ten 495 kr, stor 695 kr, samt fjä­der­kro­na Lo­ve War­ri­ors, 1 395 kr, allt från Biskops­går­den. Mörk­grå va­ser Sculpt Well, 500 kr/st, och kru­ka Uni­ko He­at­her, 599 kr, Kähler. Sto­ra kud­dar i sam­met Pa­o­lo Char­coal, 499 kr/st, samt över­kast i sam­ma färg, 3 999 kr, Li­num. Mind­re kud­dar ur sam­ma se­rie i fär­gen Mo­le, 349 kr/st, Li­num. Pås­la­kan The Strip i fär­gen Chalk, 150x210, 1 990 kr, och kudd­fo­dral The Strip i sam­ma färg, 50x60, 349 kr/st, Him­la. Un­der­la­kan Suns­hi­ne i 100 pro­cent lin, 2 190 kr, Him­la. Li­ten rost­fär­gad jär­nask, 315 kr, Ferm Living. Lin­kud­de med gra­fisk de­ko­ra­tion, 895 kr, Norr­ga­vel.

Mo­bil, Móvil Astro, 980 kr, www.es­fe­ra. se. Dag­madras­ser (ner­i­från och upp): Mörk­blå Can­dice i tvät­tat lin, 999 kr, Lu­na i tvät­tad de­nim, 799 kr, samt El­vi­ra i grå­blå och rosto­ran­ge sam­met, 699 kr/st, al­la från El­los Ho­me. Av­lång pric­kig kud­de Popcorn Bols­ter, 565 kr, Ferm Living. Kud­de Bliss med möns­ter av Em­ma von Bröm­sen, 800 kr, Norr­ga­vel. Sam­metskud­de Smooth med tof­sar, 895 kr, Norr­ga­vel, och ru­tig sam­metskud­de De­va Vel­vet, 495 kr, Ch­ha­t­wal & Jons­son. Lin­kud­de Bliss In­di­go Stri­pe i na­tur och blått, 695 kr, Mi­mou. Fisk­for­mad kud­de Frui­ti­ca­na Stripy Fish, 449 kr, Ferm Living. Lek­saks­hus, Funkis House i trä, 1 099 kr, Ferm Living. Över­kast Han­ne­lin i 100 pro­cent lin, 1 990 kr, Him­la.

Vin­tage vi­trin­skåp fyllt med (ner­i­från och upp): kudd­fo­dral Eve­ning Sky i eko­lo­gisk bo­mull, 700 kr/2- pack, samt mönst­rat kudd­fo­dral Ge­o­metric Rustic Gray, 800 kr/2- pack, bå­da från Re­va Ho­me. Till­hö­ran­de pås­la­kan Eve­ning Sky på tred­je hyl­lan, 1 600 kr, samt un­der­la­kan Ge­o­metric Rustic Gray, från 1 100 kr, Re­va Ho­me. Stor vit vas Ham­mers­höj, 699 kr, Kähler. Fisk­for­ma­de spar­bös­sor i grönt och mint, 399 kr/st, Kähler. Pläd Tab­by Na­tur som vävts för hand av handspun­na trå­dar i si­den och lin, 1 895 kr, Mi­mou. Böc­ker pri­va­ta. Li­ten blå­grå ask i järn, 315 kr, Ferm Living. För­va­ringsas­kar Bam­bu i set om 4, 199 kr/set, Mi­mou.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.