Fransk flärd

Plaza Interiör - - Aktuellt -

La­gom till mö­bel­mäs­san pre­sen­te­ra­de po­wer­kvin­nor­na Anya Seb­ton och Eva Lil­ja Löwen­hi­elm sitt sam­ar­be­te med Asplund. Vi mås­te verk­li­gen sä­ga att re­sul­ta­tet är fan­tas­tiskt. De­ras bords­se­rie Pa­lais häm­tar inspiration från då­ti­dens lyx och flärd och gör sig så fint med Asplunds skan­di­na­vis­ka lugn. Kol­lek­tio­nen be­står av mat­bor­det Pa­lais Royal och soff­bor­den Pe­tit Pa­lais, Grand Pa­lais och Pa­lais Ova­le. Tres bi­en!

Soff­bord Grand Pa­lais, de­sign Anya Seb­ton & Eva Lil­ja Löwen­hi­elm, di­a­me­ter 92 cm, höjd 37 cm, 18 900 kr, Asplund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.