SU­SAN­NE EKLUND

Plaza Interiör - - Husesyn -

Ål­der: 62 år. Fa­milj: Två ut­flug­na barn. Yr­ke: In­red­nings­ar­ki­tekt på Re­ge­rings­kans­li­et och konst­när (www. su­san­ne­ek­lund. se). Bor: I ett 104 kvadrat­me­ter stort trä­hus byggt 2016 i Vig­ge­by ut­an­för Sträng­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.