Asym­met­risk rymd

Plaza Interiör - - Projekt -

Mo­dernt ut­tryck med lig­gan­de pa­nel

MOVE 308 är ett mo­dernt och ytef­fek­tivt hus med he­la fem sov­rum. Trap­pan är pla­ce­rad en bit in i huset vil­ket öpp­nar upp för en na­tur­lig kopp­ling mel­lan kök och en­tré. Ex­te­ri­ö­ren får ett kax­igt ut­tryck med ver­ti­kalt pla­ce­ra­de föns­ter på en­tré­si­dan.

PRIS FRÅN 2 569 000 KR I STANDARDUTFÖRANDE MED TOTALENTREPRENAD, MOVEHOME

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.