Strand­nä­ra

Plaza Interiör - - Projekt -

Salt­stänk­ta klip­por och va­jan­de strand­råg

To­re­kov 107 för tan­kar­na till ro­bus­ta däck­sto­lar, sand­dy­nor och en kust­lin­je som ver­kar fort­sät­ta i all oänd­lig­het. Huset har två flyg­lar, en skyd­dad ute­plats, ge­ne­rö­sa säll­skaps­ut­rym­men och ett fan­tas­tiskt ljusin­släpp.

PRIS VID FÖRFRÅGAN, HUDIKHUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.