Gra­fiskt ut­tryck

Plaza Interiör - - Projekt -

Unik ar­ki­tek­tur med in­te­gre­rad tak­ter­rass

Ori­go har en bo­stads­del och en ga­ra­ge­del där huskrop­par­na till­sam­mans blir en ar­ki­tek­to­nisk hel­het. Ovan­på ga­ra­get lig­ger en in­syns­skyd­dad ter­rass. Den mag­ni­fi­ka en­trén med dub­bel tak­höjd och pe­la­re i borstat stål öpp­nar sig i en väl­kom­nan­de gest.

PRIS FRÅN 2 147 000 KR (BYGGSATS) EL­LER 3 704 000 KR (NYCKELFÄRDIGT), GöTENEHUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.