MARTIN BERGSTRöM

Plaza Interiör - - Projekt -

Ål­der: 39 år. Yr­ke: De­sig­ner och konst­när.

Job­bar: I en atel­jé som lig­ger på Sö­der i Stock­holm. Huset som atel­jén lig­ger i är från 1925 och en gång i ti­den var här en mjölk­af­fär – lyck­ligt­vis är många av ori­gi­nal­de­tal­jer­na kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.